منو
Your Cart

 سـاعـات کـاری مدی لایف ، شنبه تا چهارشنبه بجز ایام تعطیل : ۱۰ – ۱۷ (پنجشنبه‌ها تعطیل)

سوربکت | Sorbackt

پانسمان فوم با حاشیه سیلیکونی چسبنده ۱۵×۱۵ سانتی متر Sorbact Foam Dressing پانسمان فوم با حاشیه سیلیکونی چسبنده ۱۵×۱۵ سانتی متر Sorbact Foam Dressing
ناموجود
پانسمان فوم با حاشیه سیلیکونی چسبنده  ۱۵×۱۵ سانتی متر Sorbact Foam Dressingپانسمان فوم با حاشیه سیلیکونی چسبنده سوربکت ( Sorbact Foam Dressing ) یک پانسمان استریل با خاصیت مهار باکتری ها و قارچ ها است. میزان جذب ترشحات آن متوسط می باشد ◯⚫⚫ . در این پانسمان عوامل پاتوژن موجود در زخم بدام می افتن..
0 تومان
قیمت بدون مالیات:0 تومان
پانسمان فوم با حاشیه سیلیکونی چسبنده ۷.۵×۷.۵ سانتی متر Sorbact Foam Dressing پانسمان فوم با حاشیه سیلیکونی چسبنده ۷.۵×۷.۵ سانتی متر Sorbact Foam Dressing
ناموجود
پانسمان فوم با حاشیه سیلیکونی چسبنده ۷.۵×۷.۵ سانتی متر Sorbact Foam Dressingپانسمان فوم با حاشیه سیلیکونی چسبنده سوربکت ( Sorbact Foam Dressing ) یک پانسمان استریل با خاصیت مهار باکتری ها و قارچ ها است. میزان جذب ترشحات آن متوسط می باشد ◯⚫⚫ . در این پانسمان عوامل پاتوژن موجود در زخم بدام می افت..
0 تومان
قیمت بدون مالیات:0 تومان
پانسمان فوم با حاشیه سیلیکونی چسبنده ۱۰×۱۰ سانتی متر Sorbact Foam Dressing پانسمان فوم با حاشیه سیلیکونی چسبنده ۱۰×۱۰ سانتی متر Sorbact Foam Dressing
ناموجود
پانسمان فوم با حاشیه سیلیکونی چسبنده ۱۰×۱۰ سانتی متر Sorbact Foam Dressingپانسمان فوم با حاشیه سیلیکونی چسبنده سوربکت ( Sorbact Foam Dressing ) یک پانسمان استریل با خاصیت مهار باکتری ها و قارچ ها است. میزان جذب ترشحات آن متوسط می باشد ◯⚫⚫ . در این پانسمان عوامل پاتوژن موجود در زخم بدام می افتند..
0 تومان
قیمت بدون مالیات:0 تومان
پانسمان سوپر جاذب سوربکت ۳۰×۲۰ سانتی متر Sorbact Superabsorbent Dressing پانسمان سوپر جاذب سوربکت ۳۰×۲۰ سانتی متر Sorbact Superabsorbent Dressing
ناموجود
پانسمان سوپر جاذب سوربکت ۳۰×۲۰ سانتی متر Sorbact Superabsorbent Dressingپانسمان سوپر جاذب سوربکت ( Sorbact Superabsorbent Dressing ) یک پانسمان استریل است که با جذب بالای ترشحات مانع از عفونت می شود . همچنین این پانسمان باکتری ها و قارچ ها را در خود به دام می اندازد. با این کار عوامل پاتوژن موج..
0 تومان
قیمت بدون مالیات:0 تومان
پانسمان سوپر جاذب سوربکت ۲۰×۲۰ سانتی متر Sorbact Superabsorbent Dressing پانسمان سوپر جاذب سوربکت ۲۰×۲۰ سانتی متر Sorbact Superabsorbent Dressing
ناموجود
پانسمان سوپر جاذب سوربکت ۲۰×۲۰ سانتی متر Sorbact Superabsorbent Dressingپانسمان سوپر جاذب سوربکت ( Sorbact Superabsorbent Dressing ) یک پانسمان استریل است که با جذب بالای ترشحات مانع از عفونت می شود . همچنین این پانسمان باکتری ها و قارچ ها را در خود به دام می اندازد. با این کار عوامل پاتوژن موج..
0 تومان
قیمت بدون مالیات:0 تومان
پانسمان سوپر جاذب سوربکت ۲۰×۱۰ سانتی متر Sorbact Superabsorbent Dressing پانسمان سوپر جاذب سوربکت ۲۰×۱۰ سانتی متر Sorbact Superabsorbent Dressing
ناموجود
پانسمان سوپر جاذب سوربکت ۲۰×۱۰ سانتی متر Sorbact Superabsorbent Dressingپانسمان سوپر جاذب سوربکت ( Sorbact Superabsorbent Dressing ) یک پانسمان استریل است که با جذب بالای ترشحات مانع از عفونت می شود . همچنین این پانسمان باکتری ها و قارچ ها را در خود به دام می اندازد. با این کار عوامل پاتوژن موج..
0 تومان
قیمت بدون مالیات:0 تومان
پانسمان سوپر جاذب سوربکت ۱۰×۱۰ سانتی متر Sorbact Superabsorbent Dressing پانسمان سوپر جاذب سوربکت ۱۰×۱۰ سانتی متر Sorbact Superabsorbent Dressing
ناموجود
پانسمان سوپر جاذب سوربکت ۱۰×۱۰ سانتی متر Sorbact Superabsorbent Dressingپانسمان سوپر جاذب سوربکت ( Sorbact Superabsorbent Dressing ) یک پانسمان استریل است که با جذب بالای ترشحات مانع از عفونت می شود . همچنین این پانسمان باکتری ها و قارچ ها را در خود به دام می اندازد. با این کار عوامل پاتوژن موج..
0 تومان
قیمت بدون مالیات:0 تومان
پانسمان فوم سوربکت ۲۰×۱۰ سانتی متر Sorbact Foam Dressing پانسمان فوم سوربکت ۲۰×۱۰ سانتی متر Sorbact Foam Dressing
ناموجود
پانسمان فوم سوربکت ۲۰×۱۰ سانتی متر Sorbact Foam Dressingپانسمان فوم سوربکت ( Sorbact Foam Dressing ) یک پانسمان استریل با خاصیت مهار باکتری ها و قارچ ها است. میزان جذب ترشحات آن کم می باشد ◯⚫⚫ . در این پانسمان عوامل پاتوژن موجود در زخم بدام می افتند و این امر باعث جلوگیری از عفونت و تسریع در زما..
0 تومان
قیمت بدون مالیات:0 تومان
پانسمان فوم سوربکت ۱۵×۱۵ سانتی متر Sorbact Foam Dressing پانسمان فوم سوربکت ۱۵×۱۵ سانتی متر Sorbact Foam Dressing
ناموجود
پانسمان فوم سوربکت ۱۵×۱۵ سانتی متر Sorbact Foam Dressingپانسمان فوم سوربکت ( Sorbact Foam Dressing ) یک پانسمان استریل با خاصیت مهار باکتری ها و قارچ ها است. میزان جذب ترشحات آن کم می باشد ◯⚫⚫ . در این پانسمان عوامل پاتوژن موجود در زخم بدام می افتند و این امر باعث جلوگیری از عفونت و تسریع در زما..
0 تومان
قیمت بدون مالیات:0 تومان
پانسمان فوم سوربکت ۱۰×۱۰ سانتی متر Sorbact Foam Dressing پانسمان فوم سوربکت ۱۰×۱۰ سانتی متر Sorbact Foam Dressing
ناموجود
پانسمان فوم سوربکت ۱۰×۱۰ سانتی متر Sorbact Foam Dressingپانسمان فوم سوربکت ( Sorbact Foam Dressing ) یک پانسمان استریل با خاصیت مهار باکتری ها و قارچ ها است. میزان جذب ترشحات آن کم می باشد ◯⚫⚫ . در این پانسمان عوامل پاتوژن موجود در زخم بدام می افتند و این امر باعث جلوگیری از عفونت و تسریع در زما..
0 تومان
قیمت بدون مالیات:0 تومان
پانسمان جاذب سوربکت ۹×۷ سانتی متر Sorbact Absorption Dressing پانسمان جاذب سوربکت ۹×۷ سانتی متر Sorbact Absorption Dressing
ناموجود
پانسمان جاذب سوربکت ۹×۷ سانتی متر Sorbact Absorption Dressingحداقل سفارش ۳ عددپانسمان جاذب سوربکت کمپرس ( Sorbact Absorption Dressing ) یک پانسمان استریل است که باکتری ها و قارچ ها را در خود به دام می اندازد. با این کار عوامل پاتوژن موجود در زخم بدام می افتند و این امر باعث جلوگیری از عفونت ..
0 تومان
قیمت بدون مالیات:0 تومان
پانسمان جاذب سوربکت ۲۰×۱۰ سانتی متر Sorbact Absorption Dressing پانسمان جاذب سوربکت ۲۰×۱۰ سانتی متر Sorbact Absorption Dressing
ناموجود
پانسمان جاذب سوربکت ۲۰×۱۰ سانتی متر Sorbact Absorption Dressingحداقل سفارش ۲ عددپانسمان جاذب سوربکت کمپرس ( Sorbact Absorption Dressing ) یک پانسمان استریل است که باکتری ها و قارچ ها را در خود به دام می اندازد. با این کار عوامل پاتوژن موجود در زخم بدام می افتند و این امر باعث جلوگیری از عفون..
0 تومان
قیمت بدون مالیات:0 تومان
نمايش 1 تا 12 از 30 (3 صفحه)
نام
ایمیل
موبایل
توضیحات