منو
Your Cart

 سـاعـات کـاری مدی لایف ، شنبه تا چهارشنبه بجز ایام تعطیل : ۱۰ – ۱۷ (پنجشنبه‌ها تعطیل)

فوکودا | FUKUDA

کاغذ نوار قلب شطرنجی Esaote P120
تماس بگیرید
کاغذ نوار قلب شطرنجی برای دستگاه Esaote p120 الکترو کاردیوگرام  Electrocardiogram یا نوار قلب نام کاغذی حساس به گرما می باشد که تغییرات الکتریکی قلب بر روی آن ثبت می شود. این تغییرات بر روی کاغذ شطرنجی که به خانه های مربع شکل استانداردی تقسیم بندی می شوند ثبت می شود. ..
0 تومان
قیمت بدون مالیات:0 تومان
کاغذ نوار قلب شطرنجی Esaote P80
تماس بگیرید
کاغذ نوار قلب شطرنجی برای دستگاه Esaote p80 الکترو کاردیوگرام  Electrocardiogram یا نوار قلب نام کاغذی حساس به گرما می باشد که تغییرات الکتریکی قلب بر روی آن ثبت می شود. این تغییرات بر روی کاغذ شطرنجی که به خانه های مربع شکل استانداردی تقسیم بندی می شوند ثبت می شود. ..
0 تومان
قیمت بدون مالیات:0 تومان
کاغذ نوار قلب رولی شطرنجی مارکدار ۱۳۰×۲۵ میل FUKUDA
تماس بگیرید
کاغذ نوار قلب رولی شطرنجی مارکدار ۱۳۰×۲۵ میل فوکودا الکترو کاردیوگرام  Electrocardiogram یا نوار قلب نام کاغذی حساس به گرما می باشد که تغییرات الکتریکی قلب بر روی آن ثبت می شود. این تغییرات بر روی کاغذ شطرنجی که به خانه های مربع شکل استانداردی تقسیم بندی می شوند ثبت می ش..
0 تومان
قیمت بدون مالیات:0 تومان
کاغذ نوار قلب رولی شطرنجی مارکدار ۲۱۰×۲۰ میل FUKUDA
تماس بگیرید
کاغذ نوار قلب رولی شطرنجی مارکدار ۲۱۰×۲۰ میل فوکودا الکترو کاردیوگرام  Electrocardiogram یا نوار قلب نام کاغذی حساس به گرما می باشد که تغییرات الکتریکی قلب بر روی آن ثبت می شود. این تغییرات بر روی کاغذ شطرنجی که به خانه های مربع شکل استانداردی تقسیم بندی می شوند ثبت می ش..
0 تومان
قیمت بدون مالیات:0 تومان
کاغذ نوار قلب رولی شطرنجی مارکدار ۱۴۵×۲۵ میل FUKUDA
تماس بگیرید
کاغذ نوار قلب رولی شطرنجی مارکدار ۱۴۵×۲۵ میل فوکودا الکترو کاردیوگرام  Electrocardiogram یا نوار قلب نام کاغذی حساس به گرما می باشد که تغییرات الکتریکی قلب بر روی آن ثبت می شود. این تغییرات بر روی کاغذ شطرنجی که به خانه های مربع شکل استانداردی تقسیم بندی می شوند ثبت می ش..
0 تومان
قیمت بدون مالیات:0 تومان
کاغذ نوار قلب شطرنجی FUKUDA
تماس بگیرید
کاغذ نوار قلب شطرنجی فوکودا ۷۵×۱۰۰ mm الکترو کاردیوگرام  Electrocardiogram یا نوار قلب نام کاغذی حساس به گرما می باشد که تغییرات الکتریکی قلب بر روی آن ثبت می شود. این تغییرات بر روی کاغذ شطرنجی که به خانه های مربع شکل استانداردی تقسیم بندی می شوند ثبت می شود...
0 تومان
قیمت بدون مالیات:0 تومان
کاغذ نوار قلب شطرنجی پشت مارکدار FUKUDA
تماس بگیرید
کاغذ نوار قلب شطرنجی پشت مارکدار فوکودا ۶۳×۱۰۰ mm الکترو کاردیوگرام  Electrocardiogram یا نوار قلب نام کاغذی حساس به گرما می باشد که تغییرات الکتریکی قلب بر روی آن ثبت می شود. این تغییرات بر روی کاغذ شطرنجی که به خانه های مربع شکل استانداردی تقسیم بندی می شوند ثبت می شود..
0 تومان
قیمت بدون مالیات:0 تومان
کاغذ نوار قلب شطرنجی جلو مارکدار FUKUDA
تماس بگیرید
کاغذ نوار قلب شطرنجی جلو مارکدار فوکودا ۶۳×۱۰۰ mm الکترو کاردیوگرام  Electrocardiogram یا نوار قلب نام کاغذی حساس به گرما می باشد که تغییرات الکتریکی قلب بر روی آن ثبت می شود. این تغییرات بر روی کاغذ شطرنجی که به خانه های مربع شکل استانداردی تقسیم بندی می شوند ثبت می شود..
0 تومان
قیمت بدون مالیات:0 تومان
نمايش 1 تا 8 از 8 (1 صفحه)
نام
ایمیل
موبایل
توضیحات