انواع سرطان سینه

سرطان سینه در زنان به طور چشمگیری شایع‌تر است نسبت به مردان. بیشتر از 99٪ موارد سرطان سینه در زنان رخ می‌دهد. با این حال، مردان نیز ممکن است به این بیماری مبتلا شوند، اما نرخ شیوع در آنها بسیار کمتر است. اهمیت تشخیص زودرس و پیگیری درمان‌های مناسب برای هر دو جنس افزایش می‌یابد.

بر خلاف باور مردم، سرطان سینه فقط در زنان اتفاق نمیافتد بلکه در مردان هم میتواند با توجه به درگیری های قفسه سینه و غدد لنفاوی موجود در قفسه سینه اتفاق بیافتد!

سرطان سینه می‌تواند به چندین نوع تقسیم شود. برخی از انواع مهم شامل:

1. **درجه‌بندی هسته‌ای:**
   - **سرطان سینه دکتریپتیف (Ductal Carcinoma In Situ - DCIS):** تغییرات سلولی در لوله‌های چربی بدون انتقال به بافت اطراف.
   - **سرطان سینه لوبولر (Lobular Carcinoma In Situ - LCIS):** تغییرات در لوبول‌های شیری.

2. **بر اساس نوع سلول:**
   - **سرطان سینه دستگاه‌لوله‌ای (Ductal Carcinoma):** شایع‌ترین نوع، اغلب در لوله‌های چربی ظاهر می‌شود.
   - **سرطان سینه لوبولی (Lobular Carcinoma):** از لوبول‌های شیری شکل می‌گیرد.

3. **بر اساس نمونه‌برداری بافت:**
   - **سرطان سینه اینوماتوس (Inflammatory Breast Cancer):** باعث قرمزی و تورم پوست می‌شود.

4. **بر اساس درجه بیولوژیکی:**
   - **سرطان سینه هورمونی مثبت یا منفی:** بستگی به حساسیت تومور به هورمون‌های جنسی زنانه دارد.

هر نوع سرطان سینه ممکن است نیاز به تشخیص و درمان خاصی داشته باشد.

سرطان سینه می‌تواند در انواع مختلفی ظاهر شود. این انواع شامل سرطان دستگاه لوله‌ای، دستگاه غده‌ای، و سرطان هر یک از انواع بافت‌های سینه می‌شود. همچنین، بر اساس وجود یا عدم وابستگی به هورمون‌ها و ناحیه تومور، تقسیم‌بندی‌های دیگری نیز وجود دارد. اگر سوال خاصی دارید، خوشحال می‌شوم که کمک کنم.

اگر به نگاه دقیق تر انواع سرطان سینه را بررسی کنیم می توان موارد بالا را نیز موشکافانه تر که در آن سرطان سینه به چندین نوع تقسیم می‌شود. انواع اصلی شامل:

1. **درجه تومور (Tumor Grade):**
   - **تومور نمایشی (Ductal Carcinoma In Situ - DCIS):** توموری که هنوز به بافت اطراف نفوذ نکرده است.
   - **تومورهای سینه زودرس (Early Invasive Breast Cancers):** که به بافت اطراف نفوذ کرده‌اند.

2. **نوع سلول‌ها:**
   - **درجه یک:**
     - تومورهای لومینال A
     - تومورهای HER2-
   - **درجه دو:**
     - تومورهای لومینال B
     - تومورهای HER2+
   - **درجه سه:**
     - تومورهای سه منفره (Triple Negative): که روی سلول‌های ER, PR و HER2 تأثیر نمی‌گذارند.

3. **بر اساس اندازه تومور:**
   - تومورهای T1 (تا 2 سانتیمتر)
   - تومورهای T2 (2 تا 5 سانتیمتر)
   - تومورهای T3 (بیش از 5 سانتیمتر)

این تقسیمات به منظور تعیین درمان مناسب و تشخیص بهتر بیماران انجام می‌شود.

راه‌های درمان سرطان سینه شامل:

1. **جراحی:**
   - **لومپکتومی (Lumpectomy):** حذف توده سرطانی و بخش کوچکی از بافت سالم.
   - **ماستکتومی (Mastectomy):** حذف کل یا بخش زیادی از سینه.

2. **پرتو درمانی:**
   - استفاده از پرتوهای با انرژی بالا برای نابودی سلول‌های سرطانی یا کاهش اندازه توده.

3. **درمان دارویی:**
   - **شیمی‌درمانی:** استفاده از داروها برای کاهش یا از بین بردن سلول‌های سرطانی.
   - **درمان هورمونی:** استفاده از داروها برای کنترل هورمون‌های مسئول رشد سرطان (استروژن و پروژسترون).
   - **درمان مستهدف:** استفاده از داروهایی که به صورت مستقیم به سلول‌های سرطانی حمله می‌کنند.

4. **درمان زیست‌شناسی:**
   - **تراپی هدفمند:** استفاده از داروهایی که به عنوان جهش یافته‌های خاص در سلول‌های سرطانی عمل می‌کنند.

5. **ترکیبی از درمان‌ها:**
   - استفاده از ترکیبی از جراحی، پرتو درمانی، و درمان‌های دارویی بر اساس نوع و مرحله سرطان.

سرطان سینه به عنوان یک بیماری شایع در زنان تلقی می‌شود، با اندکی احتمال بروز در مردان. تشخیص زودرس، درمان‌های متناسب، و پیگیری دقیق می‌توانند نقش مهمی در مدیریت و کاهش تأثیرات این بیماری داشته باشند.